035-5417134 (kantooruren) info@schoolplanner.nl

Privacy policy

Privacyverklaring Schoolplanner, onderdeel van Stoepkrijt Tekstschrijverij en Uitgeverij
Via onze webwinkel Schoolplanner.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Schoolplanner is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat u deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kunt u uiteraard contact opnemen.

 1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens
  Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor u houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:
 • we vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat leest u verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider;
 • de verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
 • wij nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
 • wij maken het mogelijk om uw persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 1. Gebruik van persoonsgegevens
  Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens over u. Dit zijn persoonsgegevens en betalingsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en uitsluitend voor het afrekenen en versturen van een bestelling.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer (niet verplicht te geven)
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

2.1 Registreren
Bij het bestellen van schoolplanners kun je je registeren, maar je kunt ook als ‘gast’ een bestelling plaatsen.

2.2 Afhandelen bestelling
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens.

Bestellingen worden opgeslagen met de volgende gegevens

 • Datum en tijdstip bestelling
 • Ordernummer
 • Totaalbedragen
 • Bezorginformatie
 • Bezorgkosten
 • Betaalinformatie
 • IP-adres

2.3 Gebruik contactformulier
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij je je vraag makkelijker kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden standaard na afhandeling van de vraag verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van het bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail adres

 

 1. Reclame
  Eén keer per jaar sturen we de bestellers van het jaar ervoor een bericht dat de nieuwe Schoolplanner te bestellen is. Bestelt u niet opnieuw, dan wordt uw mailadres het jaar erop niet meer gebruikt voor deze reclame.
 2. Publicatie
  Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan je kiest u welke informatie u publiceert; denk bijvoorbeeld aan het liken of volgen van onze social media kanalen.
 3. Cookies
  Onze webshop plaatst alleen standaard cookies die elke browser gebruikt. Er worden geen persoonsgegevens mee opgeslagen.
 4. Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en alle IP-adressen van gemeten verkeer zijn bij ons geanonimiseerd.
 5. Beveiliging
  Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.
 6. Bewaartermijnen
  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden en de onder ‘reclame’ genoemde actie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
 8. Inzage en wijzigen van je gegevens
  Indien u zich heeft geregistreerd heeft u na het inloggen op uw account binnen onze webshop inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt  een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacy beleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 9. Autoriteit Persoonsgegevens
  Wij helpen u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 10. Onze contactgegevens

Schoolplanner
Eemnesserweg 35
3743 AD  Baarn
035-5417134
info@schoolplanner.nl